http://www.nawitel.pl/pl.mikrotuneling.html

Na stronie internetowej Firmy NAWITEL Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich http://www.nawitel.pl/pl.mikrotuneling.html potencjalni klienci znajdą doskonałą metodę bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych z wykorzystaniem technologii jednoetapowego przecisku hydraulicznego. W pełni zautomatyzowana i skomputeryzowana metoda polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych. Sterowanie przeciskiem odbywa się poprzez specjalną głowicę przegubową. Położenie głowicy z kolei zmieniane jest za pomocą hydraulicznych siłowników sterujących.